Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2015

oora
3275 e9b4
Reposted fromkatt katt viainsanedreamer insanedreamer
Sponsored post
feedback2020-admin
oora
8616 a7ee
oora
Nie potrzebuję sypialni, żeby udowodnić swoją kobiecość. Mogę być równie atrakcyjna zupełnie ubrana, zrywając jabłka albo stojąc w deszczu.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viacytaty cytaty
oora
Jestem mistrzem chorych znajomości, których nie rozumiem.
— Ale ciągnę je mimo wszystko.
Reposted fromdespejo despejo viascorpix scorpix
oora
7966 20ee 500
Reposted fromRebelde Rebelde viascorpix scorpix
oora
1304 3e1d 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viascorpix scorpix
oora
9849 a5c1
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viascorpix scorpix

February 16 2015

6511 3c3c
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viascorpix scorpix
oora
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
7080 2eb3 500
Reposted fromknell knell viascorpix scorpix
oora
1763 f5dd
Reposted fromTankistD TankistD viascorpix scorpix
oora
A najgorszym rodzajem zbroi jest ironia. To na tych warsztatach ze złości usłyszałam to, co wprawiło mnie w zdumienie takie jak pana Jourdain odkrycie, że już czterdzieści lat mówi prozą. Że ironia to najłagodniejsza forma agresji. (...) O tym, skąd się bierze ironia w wielkim mieście, z pewnością dałoby się napisać rozprawkę. Powierzchowne kontakty dużej masy zestresowanej tym, że nie osiągnęła takiego sukcesu jak inni, spotykającej się na najebkach po pracy, widującej się w przelocie w klubie lub na koncercie. Cyniczni inteligenci i sfrustrowani pracownicy kreacji, którzy pracują tylko na chwilę nad banerkami w internecie, choć zawsze chcieli napisać książkę, a żeby coś przeżyć, ewentualnie posłuchają w domu Nirvany, wspominając, jak to było mieć szesnaście lat i czytać Wojaczka.
— ,,Najgorszy człowiek na świecie" Małgorzata Halber
oora
8656 fea8
Reposted fromFinrod Finrod viascorpix scorpix
oora
9306 b4cb 500
Reposted fromdzikaroza dzikaroza viascorpix scorpix
oora
3719 c6ef
Reposted fromkukka kukka viascorpix scorpix
oora
6752 883f
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viascorpix scorpix
oora
8635 a5ac 500
Reposted fromthepointless thepointless viascorpix scorpix
4667 68a0 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...